เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
By : ธุรการ_กองคลัง เมื่อ : 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 512   

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 ขั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   และตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  

เอกสารแนบ 1.   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [20221017110258.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ