เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 9.00 - 12.00 น.
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 414   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนางปนัดดา จันทร์เทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และคณะทีมงาน ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ต่อจากนั้นได้รับการเชิญให้ไปบรรยายนำเสนอระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ