เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 436   

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566
ได้ที่ URL --> https://itas.nacc.go.th/go/eit/srzd6k

วิธีการตอบแบบวัดการรับรู้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1.   เอกสารแนบ [20230118103255.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ