เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 330   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนางกันนิกา เมืองมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และคณะทีมงาน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการอบรมการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก นำโดยนายชำนาญ ช่างปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก   รวม  35 คน  เมื่อวันพุธ ที่   25  มกราคม  2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และสามารถปฏิบัติงานในการรับ – ส่ง และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์             
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ