เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ e-service ให้กับผู้นำชุมชนและทำการติดตั้งไว้ที่หอประชุมหมู่บ้านและตลาดสดเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐานในเขตเทศบาล
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 345   

นางปนัดดา จันทร์เทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ e-service ให้กับผู้นำชุมชนและทำการติดตั้งไว้ที่หอประชุมหมู่บ้านและตลาดสดเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐานในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

เอกสารแนบ 1.   หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ [20230726154112.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ