เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 323   

เอกสารแนบ 1.   รายงานการวิเคราะห์ ITA 2565 [20230428143128.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ