เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่พนักงานเทศบาลและคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 242   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนางปนัดดา  จันทร์เทพ หัวหน้าสำนักปลัด และคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่พนักงานเทศบาลและคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ