เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีปี 2566
By : กองคลัง เมื่อ : 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 363   

-  ทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประกาศประชาสัมพันธ์  เกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี  2566  ในอัตราร้อยละ 15  ของยอดภาษีที่คำนวณ ได้   ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2566   ให้ไว้  ณ  วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ