เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566
By : งานพัฒนาชุมชน2 เมื่อ : 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 413   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย   สนับสนุนการการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางสาวอารีย์  มณีจันสุข  บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง    จังหวัดเชียราย เมื่อวันที่ 4 - 6 เมษายน 2566         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ