เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์ Application : เรียกช่าง เพื่อบริการข้อมูล หาช่าง ครบ จบงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
By : ธุรการ_กองช่าง เมื่อ : 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 314   

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ Application : เรียกช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาข้อมูลช่าง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถสแกน QR code เพื่อใช้งานyesyes

เอกสารแนบ 1.   เอกสารแนบ [20230502154534.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ