เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
สาระน่ารู้เกี่ยวกับชนิดของดินทั้ง 3 ชนิด
By : งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 378   

รู้จักดิน ดินมีกี่ชนิด (World Soil Day) 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับชนิดของดินทั้ง 3 ชนิด ดังนี้
 1. ดินเหนียว : มีคุณสมบัติเนื้อละเอียดมาก อุ้มน้ำได้ดี จับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้สูง ระบายน้ำและอากาศไม่ดี
 2. ดินทราย : ดินเนื้อหยาบ ไม่กักเก็บน้ำ ระบายน้ำและอากาศดีมาก ความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย
 3. ดินร่วน : ดินเนื้อผสม ละเอียดนุ่มมือ ระบายน้ำได้ดีปานกลาง กักเก็บความชื้นได้ดีเหมาะสมส้าหรับการเพาะปลูก 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ : 0-2222-4131

เครดิต/ที่มา http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge21-2566.pdf 

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ