เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 / 2566
By : งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 280   

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 / 2566 (เปิดเข้าดูตามเอกสารแนบ)

สามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งหมดได้ตาม Link ด้านล่าง
http://www.pr.moi.go.th/citizenknowledge.htm

คลิปวิดีโอ น.ส.ล. หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง คืออะไรและเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร

https://www.facebook.com/watch/?v=946925203267089&ref=sharing

เอกสารแนบ 1.    [20230818100237.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ