เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า สนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ณ เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 169   

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ร่วมทั้งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ