เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 192   

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ