เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกัน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 222   

เทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกัน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 497,509.15 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าบาทสิบห้าสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20231215145929.pdf]


เอกสารแนบ 2.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ [20231215145930.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ