เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2567
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 493   

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2567
ได้ที่ URL --> https://itas.nacc.go.th/go/eit/srzd6k

วิธีการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1.   วิธีการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT [20240116105151.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ