เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 70   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ราละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20240319170200.pdf]


เอกสารแนบ 3.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [20240319170201.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ