เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 375   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20240321094136.pdf]


เอกสารแนบ2.   แบบรายงานความก้าวหน้าฯ [20240321094137.xls]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ