เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ณ ทต.ป่าตาล อ.ขุนตาล เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 169   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ