เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
By : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อ : 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 129   

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567
นำโดย นายสุริย์ เพ็งพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายบดินทร์ หงษ์หิน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นางธิตินันท์ กุยรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
และนายวิชาญ จินายะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

🙏🏻ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา🙇‍♀️         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ