เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 109   

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม รับแจ้งจากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้มีผู้ไข้ป่วยเลือดออก 1 ราย บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12 พ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อ รัศมี 100 เมตร         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ