เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศใช้และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรูฐานสถานพัฒนาเต็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567
By : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อ : 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 88   

เอกสารแนบ1.    [20240529155225.zip]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ