เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 56   

ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2567  ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดประกาศการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2567 และแบบกรอกประวัติฯ ได้จากด้านล่างนี้ หรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์ www.NCSWT.or.th และขอความกรุณาส่งแบบกรอกประวัติฯ จำนวน 6 ชุด พร้อมบันทึกแบบกรอกประวัติย่อเป็นไฟล์ Word ใส่แผ่นซีดี แผ่นดีวีดีหรือแฟลชไดร์ฟ  จำนวน 1 ชุด กลับไปยังประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 

เอกสารแนบ 1.    [20240607150716.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ