เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเรื่อง โครงสร้างอํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 822   

ประกาศเรื่อง โครงสร้างอํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อ
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

ตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เอกสารแนบ 1.   เอกสารแนบทั้งหมด [20180911101054.PDF]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ