เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเลื่อน ๔ ล้อ
By : กองคลัง เมื่อ : 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 570   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขอประกาศราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

เอกสารแนบ 1.   ประกาศวงเงินงบประมาณและที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ [20201208120117.pdf]


เอกสารแนบ 2.   แบบ บก.06 [20201208120118.pdf]


เอกสารแนบ 3.   ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ [20201208120119.pdf]




         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ