เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กำหนดการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 253   

กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันจันทร์ ที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 

เอกสารแนบ 1.   กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) [20210522080021.pdf]
 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ