เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


เลือกดูตามปีงบประมาณ

สรุปยอดผู้มาใช้บริการจำแนกรายเดือน ระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐานออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ  2567

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2567  

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เชื่อมโยงไปยังเพจ หน้าหลักบริการออนไลน์ [E-Service]

  
ลำดับที่
งานที่ให้บริการ
ต.ค.
2566
พ.ย.
2566
ธ.ค.
2566
ม.ค.
2567
ก.พ.
2567
มี.ค.
2567
เม.ย.
2567
พ.ค.
2567
มิ.ย.
2567
ก.ค.
2567
ส.ค.
2567
ก.ย.
2567
รวม
1
แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
10
12
16
10
9
9
12
14
0
92
2
แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
1
0
2
1
1
1
0
0
0
6
3
แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
2
2
1
8
6
8
4
2
0
33
4
แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
รวม
13
14
19
19
17
19
16
16
0
133


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ