เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
E-Service ติดตามสถานะ ระบบแจ้งซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐาน (คสพฐ.)
หมายเหตุ : สถานะ 1.รอดำเนินการ, 2.กำลังขออนุมัติ, 3.อนุมัติ รอคิวออกซ่อมแซม, 4.ออกไปซ่อมแซม, 5.ซ่อมแซมเรียบร้อย, 6.ส่งต่อ
ลำดับ
รายละเอียด
สถานะ
1 Service-ID : 46 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 2/12/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ทางโค้งบ้านนายพร มณีจันสุข เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเช้าวันนี้

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:41:18
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
2 Service-ID : 45 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้านนายอำนวย มั่นกุง ซอยข้างหอประชุม

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_15:57:57
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
3 Service-ID : 44 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11
บริเวณ : หน้าร้านไอสครีมลุเดชบ้านดอยหมู่ 11

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:23:59
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
4 Service-ID : 43 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12
บริเวณ : ทางขึ้นด้านหลังตลาดสดเทศบาล

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:21:27
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
5 Service-ID : 42 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11
บริเวณ : หน้าบ้านนายอดุล พรมราช

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:19:38
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
6 Service-ID : 41 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านพ่อหลวงขัน นัยติ๊บ

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_09:10:03
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
7 Service-ID : 40 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12
บริเวณ : หน้าวัดป่าบ้านเหล่า ไปทางป่าช้า

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:57:22
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
8 Service-ID : 39 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้านนายอำนวย มั่นกุง ซอยข้างหอประชุม

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:56:11
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
9 Service-ID : 37 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/11/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12
บริเวณ : หลอดไฟดับ บริเวณร้านขายข้าวแกงนครสวรรค์ ร้านทองเจียร์ไน

ส่งต่อ

หมายเหตุ  จุดที่แจ้งซ่อมแก้ไขอยู่ในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง อยู่ในระหว่างดำเนินการแจ้งประสานงาน
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายทรงวุฒิ สมแค้ว
หน่วยงาน/องค์กร : บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่12 ต.ทุ่งก่อ
วันที่แจ้ง 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_12:07:41
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
10 Service-ID : 36 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/11/2565 สถานที่ : บ้านทุ่งก่อ ม.4
บริเวณ : ไฟกริ่งดับหน้าบ้านลุงปุ๋ยจันกิถนนใหญ่

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_14:32:50
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
11 Service-ID : 35 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/11/2565 สถานที่ : บ้านทุ่งก่อ ม.4
บริเวณ : ถนนทางไปบ้านนำตกพัฒนา

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิคันแก้ว
วันที่แจ้ง 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_12:56:51
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
12 Service-ID : 34 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/11/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : ข้างบ้าน นางศรีจันทร์ คำแก่น

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_16:36:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
13 Service-ID : 33 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/11/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : ซอยหน้าบ้าน ผช เลิศชัย ราชคม

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_15:05:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198333 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
14 Service-ID : 32 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : สี่แยก บ้านนางบัวจันทร์ มุงมาตร และสามแยกวัดศรีดอยเรือง

ยกเลิก

หมายเหตุ  สภาพผิวถนนยังได้งานได้ปกติ
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:00:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198341 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
15 Service-ID : 31 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้าน น.ส.จีรนัันท์ สมศักดิ์

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_14:56:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198341 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
16 Service-ID : 30 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : ถนนในเขตหมู่ 6 ซอยหน้าบ้าน น.ส จีรนันท์ สมศักด์ ,หน้าบ้านนางบัวจันทร์ มุ่งมาตร ,ข้างวันศรีดอยเรือง

ยกเลิก

หมายเหตุ  คำร้องผิดประเภท
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:59:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา -6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
17 Service-ID : 29 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/10/2565 สถานที่ : บ้านทุ่งก่อ ม.4
บริเวณ : ชอยสี่และชอยห้าปากทางเข้าชอยชำรุดอยากให้ทางกองช่างไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_12:31:17
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
18 Service-ID : 28 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/10/2565 สถานที่ : บ้านทุ่งก่อ ม.4
บริเวณ : ทางเข้าชอย 4ถนนเป็นครึ้นทางขึ้นถนนใหญ่

ยกเลิก

หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำ
ปัญหาที่พบ : ช้อมถนนทางเข้าปากชอย4เป็นครึ้นมรีปัญหากับรถทุกชนิด
โดย : นายสุคำ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:42:52
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
19 Service-ID : 27 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12
บริเวณ : หน้าบ้านพ่อเฉย สัตธรรม

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:57:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
20 Service-ID : 26 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/10/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นางศรีไล ใจมิภักดิ์

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:35:53
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
จำนวนข้อความทั้งหมด 44 ข้อความ
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ