เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ตารางการจองใช้สนามกีฬา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ลำดับที่
ชื่อผู้จอง
ประเภทสนามกีฬา
วันที่เข้าใช้
ช่วงเวลา
สถานะการจอง
000001  ธนูศักดิ์ พญาใจ  สนามฟุตซอล  6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ถึงวันที่
6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
 09:00
ถึงเวลา
16:00
 รอชำระค่าธรรมเนียม
000002  ชัยณรงค์ โสภา  สนามฟุตซอล  6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ถึงวันที่
12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 15:00
ถึงเวลา
18:00
 รอชำระค่าธรรมเนียม
000003  ณัฐธีรวัจน์ สิทธิขันแก้ว  สนามฟุตซอล  30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ถึงวันที่
30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 17:00
ถึงเวลา
18:00
 รอชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนการจองใช้งานทั้งหมด 3 ครั้ง
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ