เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน

นายแสนศักดิ์ วันดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านทุ่งก่อ
 090-3168247

นายศรีทน วันดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านแม่เผื่อ
 083-5153095

นายธวัชชัย เกตุแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่า
 086-4617880

นางพรรณชนก บุตรมา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่าเจริญราษฎร์
 086-9229289

นายวิชัย คำแดงใส

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่าเจริญเมือง
 061-3682197


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ