เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน

นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านทุ่งก่อ
 

นายศรีทน วันดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านแม่เผื่อ
 

นายธวัชชัย เกตุแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่า
 086-4617880

นางพรรณชนก บุตรมา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่าเจริญราษฎร์
 089-5564401

นายวิชัย คำแดงใส

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่าเจริญเมือง
 


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ