เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-Plan)   http://e-plan.dla.go.th...
2 ระบบเบี้ยยังชีพ   http://welfare.dla.go.th...
3 ระบบเลือกตั้ง   http://ele.dla.go.th...
4 ระบบฝากข่าวอปท.   http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=new_abt_news...
5 ระบบบันทึกบัญชี (E-Laas)   http://www.laas.go.th...
6 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาท้องถิ่น   http://lec.dla.go.th/...
7 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์   http://ereport.dla.go.th...
8 ระบบสารบัญ   http://sarabun.dla.go.th...
9 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   http://lec.dla.go.th/...
10 ระบบฐานข้อมูลกลาง (INFO)   http://info.dla.go.th...
11 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ   http://www.dla.go.th/servlet/DynamicWebServlet?dynamicwebId=21...
12 ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น   http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1...
13 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)   http://123.242.164.132/eoffice/login...
14 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย   http://123.242.164.131/cpwp/?p=2895...
15 ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา จ.เชียงราย   http://123.242.164.131/cpoc/newTender/index.aspx...
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   http://www.ssru.ac.th...
จำนวน Link ทั้งหมด 16
จำนวนหน้า 1

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ