เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

การประชุม คณะกรรมอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ แผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 15 ธันวาคม 2563 (เวลา 13:00 น.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 15/12/2563
Read (144)

การประชุมคณะกรรมอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 13:00 น.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 30/11/2563
Read (108)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้าน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/11/2563
Read (111)

จำนวนข่าวทั้งหมด 3 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ