เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อำไพพิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)

สายด่วน :

นางสาวกนกวรรณ จะมณี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน
สายด่วน :

นางณรินพรรณ จันกิติ
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
สายด่วน :

นายบุญธรรม มั่นกุง
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
สายด่วน :

นายเวียง ลาอุ่น
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
สายด่วน :

นายเมธี โยประทุม
คนงานประจำรถขยะ
สายด่วน :

นายเสาร์ อุ่นติ๊บ
คนงานประจำรถขยะ
สายด่วน :

นายภาคิน มณีจันสุข
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
สายด่วน :
 
จำนวนบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ