เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์การกำหนดเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว (ONEWAY) บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 586   

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดเส้นทางบังคับให้เดินรถทางเดียว (ONEWAY) บริเวณซอยข้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่าไปจนถึงสี่แยกบ้าน นายปิยะณัฐ ศักดาคำ และบ้านนายสมร  หนองผือ รายละเอียดแผงผังเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และมีการจราจรที่สะดวกขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงประชาสัมพันธ์การกำหนดเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว (ONEWAY)ให้ท่านได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20190930131954.pdf ( หนังสือประชาสัมพันธ์การกำหนดเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว (ONEWAY) )
2. 20190930131836.docx ( แผนผังเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ