เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


เลือกดูตามปีงบประมาณ

สรุปยอดผู้มาใช้บริการจำแนกรายเดือน ระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐานออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ  2567

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2567  

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เชื่อมโยงไปยังเพจ ติดตามสถานะการแจ้งซ่อมแซม

  
กระบวนงาน
งานที่ให้บริการ
ต.ค.
2566
พ.ย.
2566
ธ.ค.
2566
ม.ค.
2567
ก.พ.
2567
มี.ค.
2567
เม.ย.
2567
พ.ค.
2567
มิ.ย.
2567
ก.ค.
2567
ส.ค.
2567
ก.ย.
2567
รวม
1
แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
10
12
16
10
9
9
4
70
2
แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
1
0
2
1
1
1
0
6
3
แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
2
2
1
8
6
8
2
29
4
แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
0
0
0
0
1
1
0
2
รวม
13
14
19
19
17
19
6
107


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ